CHỦ ĐỀ: Bash

Gần đây, Microsoft đã ra mắt tại hội nghị xây dựng hàng năm của họ và tuyên bố rằng họ đang đưa vỏ bash lên Windows 10 với sự trợ giúp của nhà phát triển Linux Canonical. Tin tức này đã tấn công một hợp âm không chỉ trong cộng đồng Windows mà cả với…

Lên đầu trang