CHỦ ĐỀ: CuteFTP

Hướng dẫn cài đặt và cấu hình FTP Server trên Linux, CentOS, Ubuntu

FTP là giao thức gửi nhận file thông dụng trong môi trường mạng TCP/IP. Với những ai chỉ sử dụng hệ điều hành Windows thì hầu như không quan tâm đến FTP, tuy nhiên, các webmaster hoặc người quản trị Linux (CentOS, Ubuntu,…) thì thường xuyên phải gửi/nhận file qua giao thức FTP. Bài viết sau…

Lên đầu trang