CHỦ ĐỀ: Hypervisor

Khắc phục lỗi Hyper-V: “The virtual machine could not be started because the hypervisor is not running.”

Hyper-V là một trong những nền tảng ảo hóa tốt nhất và phổ biến nhất hiện nay, Hyper-V được tích hợp sẵn trong hầu hết các hệ điều hành Windows như Windows 8, Windows Server 2008, Windows Server 2012,… Sử dụng Hyper-V khá đơn giản, tuy nhiên, do hỗ trợ phần cứng tốt, nên khi cấu…

Lên đầu trang