CHỦ ĐỀ: sót

Bọ xít tự ăn… phân để sống sót – VnReview

Đây là một trong các trường hợp thú vị về “phân” côn trùng. Ngoài việc ăn phân của bọ xít ra, các loài côn trùng khác còn sử dụng phân của chính chúng cho những mục đích khác nhau, ví dụ để kêu gọi bạn tình hoặc thậm chí là để xây nhà. Nếu thấy…

Lên đầu trang