CHỦ ĐỀ: Stress

Những người “có thể làm việc dưới áp lực” thực chất họ là ai?

(Trò chuyện tào lao) Đọc trong các đơn xin việc (CV) hay đâu đó, rất nhiều người tự hào viết rằng “tôi có thể làm việc dưới áp lực” hoặc “tôi có thể chịu được áp lực công việc cao“. Thự chất “có thể làm việc dưới áp lực” là gì? những người “có thể…

Lên đầu trang