CHỦ ĐỀ: targz

Giải nén file .tar.gz trên Windows 10 nhanh chóng

Nếu bạn gặp một tệp .tar.gz, .tgz hoặc .gz, bạn có thể sử dụng các bước này để sử dụng công cụ dòng lệnh tar để trích xuất nội dung của nó trên Windows 10 bằng cách sử dụng Ubuntu. Một tập tin bằng cách sử dụng . Định dạng tar.gz là một tập tin đã được tạo ra…

Lên đầu trang