CHỦ ĐỀ: Unix

Add jobs vào crond service trên Linux or Unix

Add jobs vào crond service trên Linux or Unix Cron jobs thường dùng để lên lịch thực thi các command  theo một chu kỳ nào đó. Có thể lập lịch cho Commands hoặc là Scripts. Cron là một trong những tool khá phổ biến trên Linux, Unix. Cron service thường xuyên check /etc/crontab file, và…

Lên đầu trang