CHỦ ĐỀ: VNC

Hướng dẫn cài đặt VNC Server trên CentOS

Tiếp theo bài viết hướng dẫn cài đặt VNC Server trên Ubuntu, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cài đặt và kết nối VNC Server trên CentOS. Bạn cần cài đặt với user có quyền root. 1. Cài đặt VNC Server Cài đặt VNC Server package tigervnc-server và giao diện đồ họa GNOME…

Lên đầu trang