Bật/ Tắt Tường Lửa (Windows Firewall) trong Windows 10, 8, 7, XP

Nhiều người dùng quan tâm đến việc bật hoặc tắt Windows Firewall vì nhiều lý do khác nhau. Một số người dùng muốn sử dụng một tường lửa khác, và một số có thể đã biến chúng một cách tình cờ. Để tiếp tục, hãy chọn phiên bản Windows của bạn từ danh sách bên dưới và làm theo hướng dẫn.

 • Windows 8 và 10
 • Windows Vista và Windows 7
 • Windows XP

Bat tat tuong lua windows firewall

Bat tat tuong lua windows firewall

Windows 8 và 10

Mẹo: Microsoft Windows 8 và 10 đều có sẵn tiện ích tường lửa mặc định, mặc dù nó có thể bị tắt theo mặc định. Dưới đây là các bước có thể được theo sau để bật hoặc tắt tính năng này trong các phiên bản này của Windows. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc vô hiệu hóa một tường lửa khác với Windows, hãy xem trang của chúng tôi về vô hiệu hóa một Windows Firewall được cài đặt trên máy tính .

Bật tường lửa (Windows Firewall) Win 8/ 10

Chú ý: Chỉ nên bật phần mềm một tường lửa một lần. Nếu bạn có chương trình chống vi-rút hoặc chương trình bảo mật khác được cài đặt bằng tường lửa của chính nó, hãy chắc chắn rằng nó đã bị tắt trước tiên.

 1. Mở Control Panel
 2. Nhấp vào System and Security
 3. Nhấp vào Windows Firewall. .
 4. Nếu Windows Firewall bị vô hiệu hóa, trạng thái Windows Firewall sẽ được Tắt. Để bật tính năng này, trong ngăn điều hướng bên trái , nhấp vào Turn Windows Firewall on or off .
 5. Trong cửa sổ Customize Settings, chọn Turn on Windows Firewall và nhấn OK.

Vô hiệu hóa tường lửa (Windows Firewall) Windows 8 hoặc 10

Chú ý: Trừ khi bạn đang khắc phục sự cố hoặc có kế hoạch cài đặt một tường lửa khác, bạn không nên tắt Windows Firewall.

Mẹo: Nếu bạn vô hiệu hoá tường lửa bởi vì một chương trình không thể truy cập vào máy tính hoặc Internet của bạn, hãy thử cho phép chương trình thông qua tường lửa trước tiên.

 1. Mở Control Pane
 2. Nhấp vào Windows Firewall .
 3. Nếu Windows Firewall được kích hoạt, trạng thái Windows Firewall sẽ là On. Để tắt, trong ngăn điều hướng bên trái , nhấp vào Turn Windows Firewall on or off .
 4. Trong cửa sổ Tùy chỉnh Cài đặt, chọn Tắt Tường lửa của Windows và nhấp vào OK.

Bật và tắt tường lửa trong Windows Vista và Windows 7

Mẹo: Microsoft Windows Vista và 7 được cài đặt sẵn với một tiện ích tường lửa, mặc dù nó có thể bị vô hiệu theo mặc định. Dưới đây là các bước có thể được theo sau để bật hoặc tắt tính năng này trong Windows. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc tắt một tường lửa khác, hãy xem các bước tắt chương trình tường lửa được cài đặt trên máy tính.

Bật tường lửa Windows Vista và Windows 7

Chú ý: Chỉ nên bật một tường lửa phần mềm một lần. Nếu bạn có chương trình chống vi-rút hoặc chương trình bảo mật khác được cài đặt bằng tường lửa của chính nó, hãy chắc chắn rằng nó đã bị tắt trước tiên.

 1. Nhấp vào Start và trong hộp văn bản Tìm kiếm gõ  Windows Firewall và nhấn Enter.
 2. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào Windows Firewall .
 3. Nếu Windows Firewall bị tắt, trạng thái Windows Firewall sẽ bị tắt. Nếu nó được tắt, hãy nhấp vào Change settings hoặc Turn Windows Firewall on or off ở cột bên trái.
 4. Trong cửa sổ Firewall Settings, chọn Bật và nhấp vào OK.

Vô hiệu hoá tường lửa Windows Vista và Windows 7

Chú ý: Trừ khi bạn đang khắc phục sự cố hoặc có kế hoạch cài đặt một tường lửa khác, bạn không nên tắt Windows Firewall.

Mẹo: Nếu bạn vô hiệu hoá tường lửa bởi vì một chương trình không thể truy cập vào máy tính hoặc Internet của bạn, hãy thử cho phép chương trình thông qua tường lửa trước tiên.

 1. Nhấp vào Start và trong hộp văn bản Tìm kiếm gõ windows firewallvà nhấn Enter.
 2. Trong kết quả tìm kiếm, nhấp vào Windows Firewall .
 3. Nếu Windows Firewall được kích hoạt, trạng thái Windows Firewall sẽ được bật. Để tắt, hãy nhấp vào Change settings hoặc Turn Windows Firewall on or off ở cột bên trái.
 4. Trong cửa sổ Firewall Settings, chọn Tắt và nhấp vào OK.

Bật và tắt tường lửa trong Windows XP

Mẹo: Mặc dù Microsoft Windows XP đi kèm với tiện ích tường lửa được cài sẵn. Theo mặc định, tính năng này không được bật. Dưới đây là các bước có thể được theo sau để bật hoặc tắt tính năng này trong Windows XP. Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin về việc vô hiệu hóa một tường lửa khác với Windows, hãy xem các bước tắt chương trình tường lửa được cài đặt trên máy tính .

Kích hoạt tường lửa Windows XP

Chú ý: Chỉ nên bật một tường lửa phần mềm một lần. Nếu bạn có chương trình chống vi-rút hoặc chương trình bảo mật khác được cài đặt bằng tường lửa của chính nó, hãy chắc chắn rằng nó đã bị tắt trước tiên.

 1. Mở Control Pane
 2. Mở các Network Connections .
 3. Trong cửa sổ Network Connections , bấm chuột phải vào Local Area Connection và chọn properties.
 4. Trong cửa sổ Local Area Connection Properties , nhấp vào tab Advanced .
 5. Cuối cùng, hãy kiểm tra, từ tùy chọn Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet .

Vô hiệu hoá tường lửa Windows XP

Chú ý: Trừ khi bạn đang khắc phục sự cố hoặc có kế hoạch cài đặt một tường lửa khác, bạn không nên tắt Windows Firewall.

 1. Mở Control Pane
 2. Mở Network Connections.
 3. Trong cửa sổ Network Connections, bấm chuột phải vào Local Area Connection và chọn Properties.
 4. Trong cửa sổ Local Area Connection Properties , nhấn Advanced .
 5. Cuối cùng bỏ chọn Protect my computer and network by limiting or preventing access to this computer from the Internet.

Nếu bạn đang cố tắt tường lửa Windows XP, nhưng tùy chọn này đã được bỏ chọn, chương trình tường lửa của nhà phát triển khác có thể được cài đặt trên máy tính.

 

Nguồn: thuthuatmaytinh.vn

Add Comment