Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc: Tiền thuật toán của chính phủ phải ‘ẩn danh trong tầm kiểm soát’ | Thị trường coins

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang xây dựng lộ trình áp dụng một đồng tiền kỹ thuật số với sự hậu thuẫn của chính phủ nhưng có vẻ đồng tiền này sẽ khá khác biệt với Bitcoin và phần còn lại. Trong bài đăng của Yicai,… Read More