Phân tích chuyên sâu về cách thức vận hành của hợp đồng siêu việt và cách sàn giao dịch BKEX dẫn đầu thị trường về xu thế hợp đồng

Vào ngày 31/3/2020, BKEX đã ra mắt sản phẩm hợp đồng siêu việt đầu tiên trên thế giới, và cũng tại thời gian này đã bắt đầu một chiến dịch đầu tư toàn cầu, nơi mà hạn ngạch đã chạm mức chỉ trong nửa giờ… Read More