BNB Chain ra mắt chương trình Liên minh Airdrop, dành cho người dùng Retroactive trên BNB Smart Chain (BSC) và opBNB 

Dubai, UAE, Ngày 13/03, Chainwire BNB Chain, hệ sinh thái blockchain hướng đến cộng đồng, được biết đến là chuỗi khối hợp đồng thông minh lớn nhất thế giới, hôm nay đã công bố ra mắt “Chương trình Liên minh Airdrop”. Chương trình này được… Read More