Cách tải macOS cũ chính hãng từ Apple: Catalina, Mojave

Download bộ cài đặt macOS Mojave 10.14.6 softwareupdate –fetch-full-installer –full-installer-version 10.14.6 Download bộ cài đặt High Sierra 10.13.6 đầy đủ softwareupdate –fetch-full-installer –full-installer-version 10.13.6 Download bộ cài đặt macOS Catalina 10.15.3 đầy đủ softwareupdate –fetch-full-installer –full-installer-version 10.15.3 Thời gian tải nhanh hay chậm tuỳ thuộc… Read More