Gnosis Chain tiếp bước Ethereum, chuẩn bị thực hiện “The Merge” tiến lên Proof-of-Stake

Gnosis Chain sẽ thực hiện phiên bản “The Merge” của riêng mình để thay thế cơ chế đồng thuận Proof-of-Authority (PoA) bằng Proof-of-Stake (PoS). Gnosis Chain tiếp bước Ethereum, chuẩn bị thực hiện “The Merge” tiến lên Proof-of-Stake Về cơ bản Gnosis Chain là một trong… Read More