Lỗ hổng Bitcoin Core mới đây nghiêm trọng đến nỗi có thể làm thay đổi tổng cung BTC, buộc các nhà phát triển không dám tiết lộ đầy đủ thông tin

Lỗi Bitcoin mới được phát hiện gần đây thậm chí còn nghiêm trọng hơn những gì được các nhà phát triển tiết lộ ban đầu. Lỗ hổng trên ban đầu gây chấn động cộng đồng tiền điện tử vì nó được cho có thể “đánh sập… Read More