Các lớp học Bitcoin trở nên phổ biến tại bang ILLINOIS

Bitcoin đang xâm nhập rộng rãi hơn bao giờ hết vào các trường đại học ở bang Illinois, Hoa Kỳ. Các sinh viên nơi đây đang đổ xô vào những khóa học tập trung về cryptocurrency và công nghệ blockchain. Hầu hết các sinh viên đại học có xu hướng tập trung năng lượng và sự nhiệt huyết… Read More