Tăng kích thước block, giảm thời gian chuyển tiếp: Nhóm phát triển Bitcoin Cash công bố lộ trình trung hạn | Thị trường coins

Bản quyền bài viết thuộc về Coin68 – Trang tin tức tiền điện tử mỗi ngày Block “bự” hơn, thời gian đào “nhỏ” lại: đó là những hai thay đổi lớn nhất rút ra được từ lộ trình mới được các nhà phát triển Bitcoin… Read More