Từ quy định “dễ thở” đến so sánh với Ponzi: Rốt cuộc những gì đã xảy ra tại phiên điều trần tiền điện tử của Quốc hội Mỹ?

Ngày 18/07 có thể nói là một dịp cực kỳ quan trọng với ngành công nghiệp tiền điện tử, khi lần lượt hai phiên điều trần được Quốc hội Mỹ đứng ra tổ chức: đầu tiên là của Uỷ ban Nông nghiệp Hạ viện, sau… Read More