Linea Entertainment Festival giai đoạn 2 khởi động với chủ đề “Sail the Linea Voyage, Earn Voyage XPs”

Tiếp nối thành công của giai đoạn 1, Linea chính thức công bố sự kiện Linea Entertainment Festival giai đoạn tiếp theo (Phase 2) bắt đầu vào lúc 23:00 (theo UTC+8), ngày 27/09/2023, được đồng tổ chức bởi DeGame và Particle Network.   Linea Entertainment Festival… Read More