Ngân hàng Trung Ương Trung Quốc: Tiền thuật toán của chính phủ phải ‘ẩn danh trong tầm kiểm soát’ | Thị trường coins

Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đang xây dựng lộ trình áp dụng một đồng tiền kỹ thuật số với sự hậu thuẫn của chính phủ nhưng có vẻ đồng tiền này sẽ khá khác biệt với Bitcoin và phần còn lại. Trong bài đăng của Yicai,… Read More

Tăng kích thước block, giảm thời gian chuyển tiếp: Nhóm phát triển Bitcoin Cash công bố lộ trình trung hạn | Thị trường coins

Bản quyền bài viết thuộc về Coin68 – Trang tin tức tiền điện tử mỗi ngày Block “bự” hơn, thời gian đào “nhỏ” lại: đó là những hai thay đổi lớn nhất rút ra được từ lộ trình mới được các nhà phát triển Bitcoin… Read More

Tiền tệ điện tử “còn lâu” mới có thể giết chết được tiền mặt pháp định – quan chức Ngân hàng trung ương Nhật Bản | Thị trường coins

Bản quyền bài viết thuộc về Coin68 – Trang tin tức tiền điện tử mỗi ngày Người đứng đầu bộ phận thanh toán của ngân hàng trung ương Nhật Bản cho biết mình không nghĩ những đồng tiền điện tử như Bitcoin có thể thay… Read More