1 chút kiến thức về bitcoin đồng tiền kỹ thuật số hiện nay

1 chút kiến thức về BITCOIN cho các bạn mới tìm hiểu về tiền điện tử. Bitcoin (ký hiệu: BTC, XBT, BitcoinSign.svg) là một loại tiền tệ kỹ thuật số phân cấp, được phát hành bởi Satoshi Nakamoto dưới dạng phần mềm mã nguồn mở từ năm 2009.Tại sao bitcoin lại có giá cao và tiềm nặng đến vậy?
– Bitcoin là 1 loại tiền điện tử không chịu bất kì sự chi phối của một tổ chức trung gian hay bên thứ 3
– Bitcoin sẽ không bị lạm phát hay mất giá như các loại tiền tệ khác. Giới hạn số lượng bitcoin là 21 triệu coin cho nên dù bạn có làm thế nào cũng không thể tăng số lượng bitcoin lên được, tiền có thể in được chứ bitcoin thì không thể làm thêm được nên nó sẽ không bị lạm phát ( Giá 1btc giờ là hơn 7500 đô)
– Phí giao dịch của bitcoin rất thấp nên hầu như rất nhiều công ty, cửa hàng bắt đầu chấp nhận hình thức thanh toán bằng btc.

Người tạo ra Bitcoin

Phí giao dịch có thể áp dụng cho giao dịch mới tùy thuộc vào nguồn tài nguyên của mạng. Ngoài phí giao dịch, các thợ đào còn được trả công cho việc tạo ra các khối (block) chứa nhật ký giao dịch. Cứ mỗi 10 phút, một khối mới được tạo ra kèm theo một lượng Bitcoin được cấp phát. Số bitcoin được cấp cho mỗi khối phụ thuộc vào thời gian hoạt động của mạng lưới. Vào tháng 7 năm 2016, 12,5 bitcoin được cấp phát cho mỗi khối mới. Tốc độ lạm phát sẽ giảm một nửa còn 6,25 bitcoin vào tháng 7 năm 2020 và tiếp tục giảm một nửa sau mỗi chu kỳ 4 năm cho tới khi có tổng cộng 21 triệu Bitcoin được phát hành vào năm 2140. Ngoài việc đào Bitcoin, người dùng có thể có Bitcoin bằng cách trao đổi lấy Bitcoin khi bán tiền tệ, hàng hoá, hoặc dịch vụ khác.

Cuối cùng quan trọng nhất chính là tính minh bạch hay sự an toàn trong giao dịch btc. Bạn chắc chắn nghe đến các hacker, bạn cứ nghĩ xem nếu bạn giao dịch tiền điện tử mà bị các hacker ấy thay đổi dữ liệu giao dịch thì sẽ thế nào, kết quả là bạn sẽ mất trắng. Còn với bitcoin thì khác tất cả giao dịch sẽ được lưu vào 1 cuốn sổ cái (block chain) và được tất cả các máy tính trong cùng 1 hệ thống công nhận. Tất cả hacker đều không thể thay đổi được khi giao dịch đã được ghi vào cuốn sổ cái đó, thế nên các cư dân mạng, các hacker, mọi người mới chấp nhận đồng tiền điện tử bitcoin.

Nguồn: icovn.net

Add Comment