PolkaDEX là gì? Tìm hiểu về Sàn giao dịch phi tập trung PolkaDEX?

Dự án PolkaDEX là gì?

PolkaDEX là Công cụ giao dịch cho web3 và Defi. Một sàn giao dịch tiền điện tử phân cấp hoàn toàn, ngang hàng, dựa trên sổ đặt hàng cho hệ sinh thái Defi ở Substrate.., 

Tìm hiểu dự án PolkaDEX

Tìm hiểu dự án PolkaDEX

PolkaDEX khắc phục nhược điểm của các sàn DEX trước đây ?

Công nghệ Substrate của Polkadot

Như chúng ta đã biết công nghệ Substrate Blockchain Framework của Polkadot cho phép bất kỳ ai tạo ra chuỗi khối dành riêng cho ứng dụng mà không cần lo lắng về tính kỹ thuật của sản xuất khối và sự đồng thuận.  

Điều này cho phép dự án phát triển blockchain chuyên dụng để trao đổi phi tập trung, được xây dựng và định cấu hình có mục đích để tối ưu hóa hiệu suất của DEX. 

Vấn đề của các sàn tập trung và sàn DEX của AMM trước đây

Các hợp đồng thông minh Ethereum trước đây cho phép tạo ra các dịch vụ Defi, nhưng nó bị hạn chế về tài nguyên tính toán cần thiết cho hoạt động bình thường của các DEX.  

 • Không mở rộng quy mô tốt.  
 • Không thể nâng cấp 
 • Không bao giờ mang lại trải nghiệm giao dịch tốt 

Ngay cả sau nhiều vụ hack và thua lỗ thảm khốc trong các sàn giao dịch tập trung như Mt.  Gox, Bitfinex, v.v. DEX dựa trên sổ đặt hàng 

(orderbook) không tăng khối lượng.  Hạn chế về tài nguyên tính toán đã dẫn đến sự gia tăng của các giao thức Tạo thị trường tự động (AMM) như Uniswap.  Các giao thức này chỉ mang lại lợi nhuận khi có cơ hội kinh doanh chênh lệch giá do chênh lệch giá ở các sàn giao dịch khác.  AMM yêu cầu trao đổi dựa trên Orderbook, nhưng trao đổi dựa trên Orderbook không yêu cầu AMM hoạt động.

*Order book có thể hiểu là một danh sách điện tử hiển thị tất cả các lệnh mua và bán đang hoạt động trên thị trường (hoặc trên một sàn giao dịch).

PolkaDEX là sự kết hợp AMM và DEX truyền thống.

PolkaDEX là sự kết hợp của AMM bên trong DEX. Đội ngũ nhận định rằng AMM có thể bổ sung cho các DEX dựa trên Orderbook kết hợp với logic thực thi nhanh, thời gian tạo khối ba giây, hỗ trợ bot giao dịch tùy chỉnh và tính năng độc đáo khác – bot tạo thị trường On-Chain, còn gọi là “AMM bên trong DEX.” 

PolkaDEX’s Design tập trung vào việc giảm độ phức tạp của chuỗi, họ cho biết chỉ những thứ cần xác minh công khai mới cần được thực hiện theo chuỗi. Do đó  trong PolkaDEX, Orderbook, Trader Assets Management, Cơ chế cầu nối với Polkadot và Ethereum, và các bot tạo thị trường On-chain là đều nằm trên chuỗi.  

Các tính năng giao dịch như tổng hợp dữ liệu thị trường, các chỉ số phân tích kỹ thuật, lưu trữ và truy xuất lịch sử giao dịch và tất cả các tính năng liên quan đến trao đổi còn lại đều được thực hiện ngoài chuỗi.  Điều này giúp tăng thông lượng giao dịch và làm cho nó có thể so sánh với hiệu quả của các sàn giao dịch tập trung.

Đặc điểm nổi bật trong cơ chế giao dịch của PolkaDEX

 • Cơ chế các nhà tạo lập thị trường nhận được phí giao dịch

PolkaDEX hỗ trợ hai loại giao dịch, Lệnh Giới hạn (Limit Order) và Lệnh thị trường (Market Order).  Các lệnh tham gia thị trường (Market Taking Order ) có phí giao dịch là 0,2% và các lệnh tạo thị trường (Market Marking Order) không có phí giao dịch.  Các nhà tạo lập thị trường (Market Maker) nhận được 50% phí giao dịch thu được trong các giao dịch của họ và 50% còn lại được trả cho PolkaDEX Team.  Các bot giao dịch là không có giá trị về mặt kinh tế trong các DEX, vì sử dụng dựa trên hợp đồng thông minh giá gas sẽ cao;  PolkaDEX giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng phí mạng bằng không.  Tóm lại, các nhà tạo lập thị trường sẽ nhận được thêm 0,1% trên các giao dịch của họ và những người tham gia thị trường trả 0,2%.

 • PolkaDEX không thu phí mạng lưới khi lỗi của nhà giao dịch do thực hiện sai giao dịch.

Đối với vấn đề từ chối dịch vụ phân tán (DDoS) liên quan đến phí mạng bằng 0 có thể được giải quyết nếu blockchain có thể xác định khi nào bị tấn công và chỉ tính phí mạng cho các giao dịch tấn công đó.  PolkaDEX phân loại mỗi giao dịch là một cuộc tấn công DDoS tốt hoặc tiềm ẩn, dựa trên đó phí mạng được thu từ các nhà giao dịch.  Giao dịch được phân loại là DDoS tiềm năng nếu việc thực hiện dẫn đến,

 • Lỗi giá / số lượng không hợp lệ 
 • Không đủ số dư 
 • Cặp giao dịch không hợp lệ 
 • Loại đơn hàng không hợp lệ

Các bot giao dịch có thể sử dụng RPC Dữ liệu Thị trường do các nút đầy đủ cung cấp để truy xuất dữ liệu thị trường cho các khối cụ thể.  Tất cả các phân tích kỹ thuật của dữ liệu thị trường có thể được thực hiện trên phía nhà giao dịch hoặc đám mây.  Nó cũng cho phép các nhà giao dịch sử dụng các thuật toán giao dịch tùy chỉnh và các kỹ thuật giao dịch độc quyền của họ.  

Khả năng thanh khoản trên PolkaDEX giải quyết như thế nào?

Vấn đề thanh khoản của sàn DEX dựa trên sổ lệnh được giải quyết bằng bot tạo lập thị trường On-Chain – a.k.a AMM bên trong công cụ giao dịch.  Các nhà giao dịch có thể cung cấp tính thanh khoản cho các đường cong AMM yêu thích của họ như AMM sản phẩm không đổi.  Các AMM này hoạt động giống như các bot tạo thị trường ảo do đó được gọi là bot giao dịch On-Chain.

On-Chain market making bots (Các Bots tạo tập thị trường trên chuỗi)

PolkaDEX giải quyết vấn đề thanh khoản thấp bằng cách kết nối các AMM trực tiếp với các công cụ giao dịch của nó. Các AMM này hoạt động như các bot tạo thị trường On-Chain. Khi một giao dịch không được khớp với sổ lệnh PolkaDEX, Công cụ giao dịch của PolkaDEX (PolkaDEX Engine) sẽ kiểm tra xem các bot giao dịch On-Chain này có thể thực hiện một lệnh khớp hay không. Các giao dịch chỉ được thực hiện nếu một mức giá tốt hơn được cung cấp bởi các bot On-Chain, nếu không nó được chèn vào như một lệnh tạo thị trường trong sổ lệnh. Nó đảm bảo rằng không có vấn đề trượt giá cho các nhà giao dịch. Trong phiên bản đầu tiên, PolkaDEX sẽ có một bot tạo thị trường sản phẩm. 

Parachain to Polkadot (Parachain kết nối với Polkadot)

PolkaDEX là một Parachain của Polkadot. Do đó cho phép PolkaDEX kết nối với mạng lưới Polkadot. Giúp PolkaDEX mang lại tính thanh khoản cao, bên cạnh đó kết nối với Ethereum thông qua cầu nối “không tin cậy” Snowfork. PolkaDEX parachain sẽ chỉ có một chức năng là cầu nối thanh khoản đến và đi từ Polkadot đến PolkaDEX. Nó sẽ không có bất kỳ tính năng nào khác.

PolkaDEX Parachain cho phép các nhà giao dịch cung cấp tính thanh khoản mà không cần tin tưởng tài sản của họ đối với các dịch vụ tập trung hoặc Nhóm PolkaDEX.  Có nghĩa là cho phép các giao dịch mà không cần lo lắng về một bên thứ ba kiểm soát tài sản và các giao dịch, toàn bộ giao dịch là phi tập trung. Lớp khả năng tương tác ( Interoperability layer) của Polkadot sẽ bảo vệ tất cả tài sản của họ. Tìm hiểu thêm tại đây

Trustless Bridge: Snowfork (cầu nối không tin cậy SnowFork)

Snowfork là cầu nối xây dựng trên “chất nền” (Substrate) để kết nối giữa PolkaDEX với Ethereum được tạo bởi nhóm Snowfork team. Một khi nhóm hoàn thành cầu nối, PolkaDEX sẽ sử dụng Snowfork cho phép các nhà giao dịch có thể khóa tài sản trên Ethereum bằng smart contracts và cầu nối sẽ giúp cung cấp thanh khoản cho PolkaDEX mà không cần đối tác thứ ba, điều này giúp tài sản không khóa trên chuỗi. Do đó đáng tin cậy.

Tóm lại

Polkadot Parachain và Cầu nối Snowfork giải quyết vấn đề quản lý tiền trong PolkaDEX. Các nhà giao dịch không cần phải lo lắng về việc sàn giao dịch bị tấn công và không ai khác có quyền giám sát tiền của họ. 

Roadmap

Q3 2020

Khởi đầu

 • Cột mốc Web3 Milestone #1
 • Tái cấu trúc lại công cụ giao dịch của PolkaDEX
 • Tài liệu code

Q4 2020

Testnet

 • Ra mắt Website
 • Công bố Whitepaper
 • Ra mắt Testnet
 • SAFT dựa trên PreSale Token

Q1-Q2 2021

Mainnet

 • Kiểm toán an ninh
 • Ra mắt Mainnet
 • Công bố ICO

Q3-Q4 2021

Cầu nối

 • Phát triển Parachain Parachain
 • Huy động vốn cộng đồng Polkadot
 • Đấu giá Parachain

Q1-Q3 2022

Mở rộng quy mô

 • Ký quỹ Margin/Lending
 • Hợp đồng tương lai và quyền chọn
 • Nâng cấp đồng thuận Pebble

Token PolkaDEX là gì?

Trong cơ chế sàn DEX của PolkaDEX sẽ loại bỏ phí mạng lưới do đó không khởi tạo token.

Đội ngũ phát triển dự án

Đội ngũ phát triển dự án PolkaDEX

Đội ngũ phát triển dự án PolkaDEX

Đối tác

Đối tác dự án PolkaDEX

Đối tác dự án PolkaDEX

Tương lai của PolkaDEX, có nên tham gia giao dịch trên PolkaDEX không?

Nếu bạn đã nghiên cứu Kyber Network của Việt Nam và AMM điển hình là Uniswap thì dường như PolkaDEX là sự kết hợp giữa DEX của Kyber nhà mình và AMM của Uniswap. Bên cạnh đó đồng thời, sàn PolkaDEX mở rộng đa chuỗi cả Ethereum và Polkadot dựa trên Parachain và Bridge Chain. Điều này cho phép tăng khả năng thanh khoản và khắc phục các nhược điểm về mở rộng khối cũng như xác minh danh tính trước đây. Nền tảng PolkaDEX đã mở ra giới hạn về giao diện giao dịch và tính phi tập trung của các sàn giao dịch tiền điển tự hiện nay. Trên đây là các thông tin tổng hợp. không chịu trách nhiệm với bất kỳ rủi ro trực tiếp và gián tiếp nào. Chúc các bạn thành công!

Add Comment