Google Classroom 1.0 – Quantrimang.com

  • Phần mềm miễn phí
  • Phiên bản: 1.0
  • Ngày cập nhật: 29/12/2020
  • Nền tảng: Windows, Mac, Android, iPhone

Tải Google Classroom

Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả và có ý nghĩa hơn cho giáo viên và học sinh. Nền tảng giảng dạy và đào tạo này sắp xếp hợp lý các bài tập, tăng cường sự hợp tác và thúc đẩy giao tiếp cho các nhóm lớn. Google Classroom thực hiện điều này bằng cách cho phép bạn tổ chức các lớp học, phân phối dự án và cung cấp phản hồi – tất cả đều nằm trong nền tảng. Người dùng Google cũng có thể tích hợp tài khoản Google Documents và Google Drive vào hệ thống của mình để lưu trữ file trên đám mây.

Google Classroom là gì?

Google Classroom nổi bật so với các hệ thống quản lý học tập hoặc nền tảng thông tin học sinh khác, vì nó kết hợp tất cả các công cụ của G Suites trong một giao diện trực quan cho người dùng. Giáo viên có thể hưởng lợi từ phần mềm này, vì nó cho phép họ theo dõi học sinh của mình và sắp xếp đầu ra. Là một giáo viên, bạn có thể làm điều này trong hai phần đáng chú ý của nền tảng: StudentsStream.

Phần Students giúp bạn kết nối với học sinh của mình. Bạn có thể chọn nhập thủ công từng địa chỉ email Google hoặc sinh viên có thể tham gia lớp học bằng email Google. Nếu bạn thực hiện điều sau, điều quan trọng là phải cung cấp cho học sinh mã lớp. Phần Stream cho phép bạn đăng bài tập, thông báo và câu hỏi cho học sinh của mình.

Bạn sẽ dành phần lớn thời gian của mình ở đây khi tất cả sinh viên đã vào nhóm. Khả năng đáng chú ý nhất của Google Classroom là tạo bài tập về nhà và các dự án. Mỗi bài đăng có thể bao gồm chủ đề, hướng dẫn và ngày cần hoàn thành bài tập. Mã Google Classroom duy nhất nằm ở bên trái trang của nhóm.

Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả
Google Classroom giúp việc giảng dạy trở nên hiệu quả

Làm cách nào để vào Google Classroom?

Học sinh phải nhập mã này để có thể vào nhóm. Theo mặc định, giáo viên là thành viên duy nhất của nhóm có thể đăng bài trong nhóm. Để thay đổi điều này, hãy chuyển đến phần Student để cho phép sinh viên nhận xét, đăng câu hỏi và gửi bài tập.

Chương trình sẽ ghi chú ngày tháng và đảm bảo chấp nhận tất cả các bài tập. Học sinh nộp bài tập muộn sẽ tự động bị đánh dấu là quá hạn. Bạn cũng có thể đính kèm file vào bài tập mà bạn tạo. Ví dụ, bạn có thể đính kèm một liên kết chuyển hướng đến một bài báo. Đây có thể là bài tập viết cho học sinh của bạn.

Các file có thể được lấy từ ổ cứng, Google Drive, YouTube và những liên kết khác liên quan đến giáo dục hay nguồn tham khảo. Học sinh có thể đính kèm phần bài làm của mình trên bài đăng dưới dạng Google Doc hoặc file DOCX. Bạn có thể mở chúng trực tiếp trong Classroom và chấm điểm chúng mỗi khi thiết bị của bạn được kết nối với Internet.

Công cụ đơn giản và thiết thực cho giáo viên

Google Classroom là một cách nhanh chóng để tiến hành các lớp học cho giáo viên và sinh viên. Là một giáo viên, bạn có thể xem học sinh nào đang tham gia tích cực vào lớp học và cung cấp phản hồi trực tiếp theo thời gian thực cho từng học sinh. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian của mình một cách hiệu quả hơn, vì học sinh có thể gửi bài tập của mình qua mạng. Cùng với học sinh của mình, bạn có thể khám phá các công cụ G Suite và cách những công cụ đó có thể áp dụng cho lớp học của bạn.

Ưu điểm

  • Tất cả người dùng Gmail đều có thể truy cập được
  • Gửi và phản hồi đồng thời
  • Tích hợp với các công cụ G Suite

Nhược điểm

  • Không tương thích với các ứng dụng email khác

Nguồn: https://quantrimang.com/google-classroom-178468

Add Comment