Reset lại mật khẩu truy cập VPS Vultr

Đôi lúc, ở công việc làm cho câu hỏi, thành viên gia đình quên mật khẩu trương mục root & cấp thiết truy cập VPS Vultr. Chia sẻ nào đã gợi ý cụm thành viên gia đình bí quyết cài đặt lại mật khẩu tùy cùng đã từng bộ máy, đi qua bàn giao diện trang thống trị VPS.

Truy cập trong trang nhà Vultr tại phía trên.

một. Đối mang CentOS 6

Click View Console nhằm truy cập VPS rồi nhấp chuột Send CtrlAltDel (góc bên trên mặt buộc phải) nhằm bắt đầu lại bộ máy. Giao diện Boot chỉ ra, thành viên gia đình nhận phím bất cứ ở 3s nhằm kéo dài các bước.

Ở trình thống trị bắt đầu GRUB, nhấm phím a nhằm truy cập khung cửa sổ lệnh.

Truy cập unmarried person mode bằng phương pháp gõ unmarried tại khung cửa sổ lệnh.

Bộ máy đã bắt đầu lại & cấp phép truy cập person rootunmarried person mode.

Thiết lập lại mật khẩu mang lệnh # passwd rồi bắt đầu lại bộ máy # reboot -f.

2. Đối mang CentOS 7

Click View Console nhằm truy cập VPS rồi nhấp chuột Send CtrlAltDel (góc bên trên mặt buộc phải) nhằm bắt đầu lại bộ máy.

Ngay Khi công việc bắt đầu bước đầu, nhận Esc rồi lựa chọn & nhận kinh hoảng nhằm đổi mới tùy lựa chọn boot bước đầu tiên (đền khi là CentOS Linux 7 Rescue…)

Tậu cái bước đầu bởi linux16, cố gắng ro bởi rw init=/sysroot/bin/sh. Cố thể:

linux16 /boot/vmlinuz-Ba.10.Zero-514.2.2.el7.x86_64 root=UUID=4402acfe-bd46-475b-b78c-cc0aef5b78f7 rw init=/sysroot/bin/sh consoleblank=Zero crashkernel=tự động rhgb quiet LANG=en_US.UTF-Eight

Chữa dứt, nhận Ctrl + X nhằm boot trong unmarried person mode.

Truy cập bộ máy mang person root: # chroot /sysroot.

Thiết lập lại mật khẩu: # passwd rồi bắt đầu lại bộ máy # reboot -f.

Ba. Đối mang Debian/Ubuntu

Click View Console nhằm truy cập VPS rồi nhấp chuột Send CtrlAltDel (góc bên trên mặt buộc phải) nhằm bắt đầu lại bộ máy.

VPS đã bắt đầu trong GNU GRUB, lựa chọn Advanced choices for Ubuntu rồi lựa chọn & chữa bằng phương pháp nhận phím kinh hoảng mang tùy lựa chọn boot bước đầu tiên(đền khi là Ubuntu, with Linux Four.Eight.Zero-46-generic)

Tậu cái bước đầu bởi linux /boot/, bổ sung init="/bin/bash" trong cuối cái. Cố thể:

linux /boot/vmlinux-Four.Eight.Zero-46-generic root=UUID=bfb93fa2-79b6-4739-b323-28f36261abb0 ro consoleblank=Zero init="/bin/bash"

Chữa dứt, nhận Ctrl+X hay F10 nhằm boot bộ máy mang person root.

Khi truy cập, thành viên gia đình chỉ bao gồm quyền sưu tầm. Nhằm bổ sung quyền đổi mới bắt buộc remount mang lệnh:

# mount -rw -o remount /

Thiết lập lại mật khẩu: # passwd rồi bắt đầu lại bộ máy.

Four. Đối mang Windows 7

Nhằm cài đặt lại mật khẩu đã từng person ở Windows 7, bạn áp dụng giải pháp Active Password ChangerHiren’s Boot CD 10.2 (Direct links tệp tin ISO).

Nhằm boot bộ máy bởi HirenBoot, bạn phải add ISO lên Vultr rồi lựa chọn Attach ISO và Reboot.

Nhấn View Console nhằm truy cập VPS mang bàn giao diện Hiren’s BootCD 10.2.

Chọn Dos BootCD.

Chọn Ba.Password & Registry Tools.

Chọn Ba.Active Password Changer Ba.Zero.420 nhằm công tác chạy (Yes giả dụ hỏi bao gồm hài lòng chạy)

Chọn 2 Search for MS SAM Database(s) on all onerous disks và logical drives nhằm chọn mật khẩu ở MS SAM Database.

Chờ cho công tác chọn MS SAM database mang đánh tiếng There is one MS SAM Database. Press Enter mập proceed… thì nhận Enter.

Chương trình hiện ra bản kê User. Chọn số tương xứng mang person bạn phải reset mật khẩu.

Default công tác đã lựa chọn Password Never Expires & Clear this User's Password đến thành viên gia đình. Tổ ấm chỉ bắt buộc nhận Y nhằm lưu giữ chuyển đổi.

Thông báo thắng lợi User’s attributes has been effectively modified. Nhấn phím bất cứ để tránh rồi nhận Esc Ba đợt để tránh hẳn công tác.

Nhằm bắt đầu lại trong Windows, bạn phải take away Hiren’s Boot ISO ở trang Custom ISO.

Sau đấy, chúng ta cũng có thể truy cập VPS cơ mà chưa bắt buộc mật khẩu. Trường hợp mong mỏi cài đặt lại mật khẩu, thành viên gia đình đổi mới tại Control Panel/User Accounts.

five. Đối mang Windows Server

Chúng ta đã gợi ý reset mật khẩu Administrator của Windows Server 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 bằng phương pháp áp dụng đĩa cứu nạn Finnix. Finnix cực kỳ có lợi ở câu hỏi chữa chữa trị ổ cứng, boot data giỏi hồi phục bộ máy (thông báo bổ sung bao gồm thể coi tại: Linux restore information)

a. Boot bởi Finnix:

Ở list thống trị Vultr – Setting – Custom ISO, gỡ ISO của Windows Server đang seting & lựa chọn Finnix – 111×86 ở ISO Library & nhận Attach ISO và Reboot.

Kết dính VPS bởi View Console. Ngay Khi VPS khởi bộng, các bạn sẽ nhìn thấy bàn giao diện Finnix.

Chọn Boot Finnix (64-bit) rồi Enter. Finnix đã chuyển hẳn qua round hình lệnh đến thành viên gia đình cách làm.

b. Mount cụm Windows Drive

Bạn phải mount lại phần ổ cứng seting Windows Server.

Kiểm tra cụm phân chốn ổ cứng bởi # fdisk -l. 1 cách tiện lợi nhằm chấp nhận phân chốn ổ cứng download Window Server khi là để so sánh picxel của chúng mang picxel của VPS Vultr. Cụ thể, VPS của bạn khi là 45GB download Windows Server 2008 R2. Các kết quả gợi mở /dev/vda2 mang picxel 44.9G khi là phần download Windows Server.


Khi chấp nhận dứt, thành viên gia đình mount lại trong /mnt/chiến thắng:

# mkdir /mnt/chiến thắng # mount /dev/vda2 /mnt/chiến thắng

Nhăc nhở: giả dụ thành viên gia đình gặp mặt đánh tiếng euro dạng The disk comprises an unclean tệp tin machine (Zero, Zero)… thì cần dùng ntfsfix nhằm chữa euro: # ntfsfix /dev/vda2 rồi bắt đầu mount lại.

c. Đánh bay mật khẩu trương mục Administrator

Truy cập folder WindowsDevice32config: # cd /mnt/chiến thắng/Windows/Device32/config/

Chỉnh chữa tài khoản Administrator mang công cụ chntpw: # chntpw SAM

Ngay hiện tại chúng ta cũng có thể đánh bay mật khẩu cùng lúc free up tài khoản Administrator (bị lock vì chưng thành viên gia đình truy cập thừa các đợt ban đầu reset mật khẩu). Đợt lượt sử dụng cụm chọn lọc sau:

 • một – Đánh bay mật khẩu tài khoản Administrator.
 • 2 – Unlock tài khoản Administrator.
 • q – Thoát ngoài chntpw.
 • y – Chính thức chấp nhận.

Sau Khi dứt, bạn phải unmount lại phân chốn ổ cứng:

# cd ~ # umount /mnt/chiến thắng

d. Khởi đụng trong Windows

Nhằm bắt đầu lại trong Windows, bạn phải take away Finnix ISO tại bàn giao diện thống trị VPS – Settings – Custom ISO.

Sau đấy, các bạn sẽ đc truy cập VPS mang tài khoản Administrator (chưa bao gồm mật khẩu).

Bạn phải cài đặt lại mật khẩu gần Khi login. Trong cụm bản mẫu new cách đây không lâu, cài đặt mật khẩu đc sử dụng đi qua list Ctrl+Alt+Del

6. Đối mang FreeBSD

 • Click View Console nhằm truy cập console rồi nhấp chuột Send CtrlAltDel(góc bên trên mặt buộc phải) nhằm bắt đầu lại bộ máy.
 • Chọn 2. Boot Single User nhằm truy cập unmarried person mode.
 • Thiết lập lại mật khẩu: # passwd rồi bắt đầu lại bộ máy.

7. Đối mang CoreOS

Default, CoreOS xác xắn singin bởi SSH key & Vultr đã tạo ra person & mật khẩu đến trương mục root Khi tạo ra VPS. Trường hợp chọn lọc SSH key Khi tạo ra VPS thì chúng ta cũng có thể cần dùng key đấy nhằm singin VPS mang person core

Do đó, chúng ta cũng có thể singin person “core” nhằm cài đặt lại mật khẩu person root qua # sudo passwd

Trong điều kiện mất SSH key, chúng ta cũng có thể singin person “core” bằng phương pháp sau:

 • Click View Console nhằm truy cập console rồi nhấp chuột Send CtrlAltDel(góc bên trên mặt buộc phải) nhằm bắt đầu lại bộ máy.
 • Ngay Khi công việc bắt đầu bước đầu, nhận Esc rồi kinh hoảng nhằm đổi mới tùy lựa chọn boot bước đầu tiên.
 • Tậu cái bước đầu bởi linux$, bổ sung coreos.autologin=tty1 trong cuối cái
 • Chữa dứt, nhận Ctrl+X hay F10 nhằm bắt đầu lại & singin mang person core.

Như thay, cụm thành viên gia đình đang biết bí quyết cài đặt lại mật khẩu truy cập đều cụm bộ máy thường dùng bên trên VPS ở Vultr. Hy vẳng bài luận đã góp cụm thành viên gia đình mỗi lần “đãng trí” ở sau này.

Trường hợp bắt buộc hỗ trợ online tại bộ máy làm sao chưa nào?đề cập ở bài luận, hãy dễ chịu bình luận dưới.

Nguồn: https://hocvps.com/reset-lai-mat-khau-truy-cap-vps-vultr/

Add Comment