Test tốc độ upload Rclone

Nhân dịp Yandex đang tặng miễn phí 52GB dung lượng lưu trữ cloud trọn đời, mình có thử dùng Rclone để benchmark tốc độ upload lên Google Drive, OneDrive, Yandex và Hubic. Mời các bạn cùng tham khảo.

Rclone dùng ngon nhất để backup dữ liệu, nên chắc chắn nhiều bạn sẽ băn khoăn so sánh tốc độ upload giữa các nhà cung cấp cloud. Đợt test lần này mình dùng 1 server Hong Kong, thông số cấu hình và network như sau: https://tocdo.net/result/73666

Để kiểm tra tốc độ, mình upload 1 file test có dung lượng 1GB lần lượt lên các dịch vụ lưu trữ. Sau khi upload xong sẽ ghi lại thời gian đã dùng để transfer.

Kết quả:

 • Google Drive nhanh nhất, tổng thời gian mất 2m6s, tốc độ trung bình 8.125 MBytes/s.
 • One Drive nhanh nhì, tổng thời gian mất 3m27.3s, tốc độ trung bình 4.939 MBytes/s.
 • Yandex tốc độ khá chậm, không thể chờ đến khi upload được vì thời gian cần tới 56m52s, tốc độ trung bình 348.685 kBytes/s.
 • Hubic lỗi, không test được.

Như vậy, khi lựa chọn dịch vụ lưu trữ backup bạn nên ưu tiên Google Drive rồi đến One Drive. Với lượng dữ liệu ít, vài trăm MB thì có thể dùng tạm Yandex.

Update kết quả test lại 1/6/2017

Tốc độ Yandex đã ngang ngửa One Drive, thậm chí nhỉnh hơn chút xíu nha.

Kết quả chi tiết:

Test ngày 1/6/2017

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test drive: 2017/06/01 15:32:49 INFO : Google drive root '': Modify window is 1ms 2017/06/01 15:32:50 INFO : Google drive root '': Waiting for checks to finish 2017/06/01 15:32:50 INFO : Google drive root '': Waiting for transfers to finish 2017/06/01 15:33:24 INFO : test: Copied (new) 2017/06/01 15:33:24 INFO : Transferred: 1 GBytes (28.905 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 1 Elapsed time: 35.4s [root@hocvps ~]# rclone -v copy test onedrive: 2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root '': Modify window is 1s 2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root '': Waiting for checks to finish 2017/06/01 15:33:51 INFO : One drive root '': Waiting for transfers to finish 2017/06/01 15:34:51 INFO : Transferred: 310 MBytes (5.049 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 1m1.3s Transferring: * test: 30% done, 5.825 MBytes/s, ETA: 2m2s 2017/06/01 15:35:51 INFO : Transferred: 650 MBytes (5.354 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 2m1.4s Transferring: * test: 63% done, 5.279 MBytes/s, ETA: 1m10s 2017/06/01 15:36:51 INFO : Transferred: 950 MBytes (5.237 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 3m1.3s Transferring: * test: 92% done, 5.098 MBytes/s, ETA: 14s 2017/06/01 15:37:04 INFO : test: Copied (new) 2017/06/01 15:37:04 INFO : Transferred: 1 GBytes (5.270 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 1 Elapsed time: 3m14.3s [root@hocvps ~]# rclone -v copy test yandex: 2017/06/01 15:27:52 INFO : Yandex : Modify window is 1ns 2017/06/01 15:27:53 INFO : Yandex : Waiting for checks to finish 2017/06/01 15:27:53 INFO : Yandex : Waiting for transfers to finish 2017/06/01 15:28:52 INFO : Transferred: 403.496 MBytes (6.403 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 1m3s Transferring: * test: 39% done, 6.753 MBytes/s, ETA: 1m31s 2017/06/01 15:29:52 INFO : Transferred: 721.559 MBytes (5.865 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 2m3s Transferring: * test: 70% done, 6.279 MBytes/s, ETA: 48s 2017/06/01 15:30:49 INFO : test: Copied (new) 2017/06/01 15:30:49 INFO : Transferred: 1 GBytes (5.685 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 1 Elapsed time: 3m0.1s

Test ngày 31/5/2017

[root@hocvps ~]# rclone -v copy test drive: 2017/05/31 17:05:04 INFO : test: Copied (new) 2017/05/31 17:05:04 INFO : Transferred: 1 GBytes (8.125 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 1 Elapsed time: 2m6s [root@hocvps ~]# rclone -v copy test onedrive: 2017/05/31 17:13:01 INFO : test: Copied (new) 2017/05/31 17:13:01 INFO : Transferred: 1 GBytes (4.939 MBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 1 Elapsed time: 3m27.3s [root@hocvps ~]# rclone -v copy test yandex: 2017/05/31 17:19:59 INFO : Transferred: 123.152 MBytes (348.685 kBytes/s) Errors: 0 Checks: 0 Transferred: 0 Elapsed time: 6m1.6s Transferring: * test: 12% done, 270.348 kBytes/s, ETA: 56m52s  [root@hocvps ~]# rclone -v copy test hubic: 2017/05/31 17:21:39 INFO : Hubic Swift container : Modify window is 1ns 2017/05/31 17:21:41 ERROR : Attempt 1/3 failed with 1 errors and: Bad Header 'X-Container-Bytes-Used': '': strconv.ParseInt: parsing "": invalid syntax 2017/05/31 17:21:42 ERROR : Attempt 2/3 failed with 1 errors and: Bad Header 'X-Container-Bytes-Used': '': strconv.ParseInt: parsing "": invalid syntax 2017/05/31 17:21:43 ERROR : Attempt 3/3 failed with 1 errors and: Bad Header 'X-Container-Bytes-Used': '': strconv.ParseInt: parsing "": invalid syntax 2017/05/31 17:21:43 Failed to copy: Bad Header 'X-Container-Bytes-Used': '': strconv.ParseInt: parsing "": invalid syntax

Nguồn: https://hocvps.com/test-toc-upload-rclone/

Add Comment