Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi (điện thoại & máy tính)

Làm thế nào để thu hồi một hay nhiều tin nhắn vô tình gửi đi trên Zalo? Nhanh nào! Bạn có 60 phút để có thể thu hồi. Xem hướng dẫn chi tiết ở đây.

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi trên điện thoại

Nhấn và giữ lên tin nhắn muốn thu hồi chọn Thu hồi, lúc này bạn sẽ thấy một thông báo Chức năng “Thu hồi” này sẽ xóa tin nhắn… và tin nhắn đó đã chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Cách thu hồi tin nhắn Zalo đã gửi trên máy tính (Zalo web và Zalo PC)

Di chuột vào tin nhắn muốn thu hồi → nhấn nút bên cạnh tin nhắn đó chọn Thu hồi. Lúc này tin nhắn đó sẽ chuyển thành Tin nhắn đã được thu hồi

Chúc các bạn thành công!!!

Nguồn: https://thuthuattienich.com/

Add Comment