Danh sách các Phím Tắt trong CorelDRAW® X3

Bạn có thể sử dụng phím tắt (còn gọi là phím nóng) để nhanh chóng kích hoạt nhiều lệnh menu và công cụ trong CorelDRAW® X3. Phím tắt cho lệnh menu được hiển thị ở bên phải mục trình đơn; phím tắt cho một công cụ được hiển thị trong một Chú giải công cụ khi bạn di chuột qua công cụ.

phim tat trong coreldraw x3

phim tat trong coreldraw x3

Bảng thống kê Phím tắt CorelDRAW X3

Chung
B Căn lề dưới
E Căn giữa các cấp theo chiều ngang
C Căn giữa theo chiều dọc
L Căn trái
R Sắp xếp đúng
Alt + F12 Căn chỉnh với đường cơ sở
T Căn trên cùng
I Truyền thông Nghệ thuật
Ctrl + PageUp Trở lại Một
Ctrl + K Phá vỡ
Ctrl + B Độ sáng / Độ tương phản / Độ nhạy …
Ctrl + Enter Mang thanh tài sản
P Trung tâm để Trang
Ctrl + T Định dạng Ký tự
Shft + F11 Màu
Hift + F12 Màu
Ctrl + Shft + B Cân bằng màu sắc…
Ctrl + L Phối hợp
Ctrl + F9 Viền
Ctrl + F8 Đổi
Ctrl + Shft + Q Chuyển đổi Outline To Object
Ctrl + Q Chuyển đổi sang Curves
Ctrl + C Sao chép
Ctrl + Insert Sao chép
Ctrl + X Cắt
Shft + Delete Cắt
Delete Xóa bỏ
Shft + B Phân phối dưới
Shft + E Phân phối các trung tâm theo chiều ngang
Shft + C Phân phối các Trung tâm Theo chiều dọc
Shft + L Phân phối lại
Shft + R Phân phối phải
Shft + P Phân phối khoảng cách theo chiều ngang
Shft + A Phân phối khoảng cách theo chiều dọc
Shft + T Phân phối hàng đầu
Ctrl + D Bản sao
Alt + Shft + D Hướng dẫn động
Ctrl + Shft + T Chỉnh sửa văn bản…
F7 Ellipse
Ctrl + F7 Phong bì
X Cục gôm
Ctrl + E Export…
Ctrl + Num2  Giảm Kích thước Phông chữ
Ctrl + Num8 Tăng Kích thước Phông chữ
Ctrl + Num6 Kích thước phông Kích thước kết hợp tiếp theo
Ctrl + Num4 Kích thước Phông trước Kích thước Kết hợp Trước
Ctrl + PageUp Chuyển tiếp Một
F11 Fountain
F5 Freehand
F9 Xem trước toàn màn hình
D Biểu đồ
Ctrl + F5 Các kiểu văn bản và văn bản
Ctrl + G Nhóm
H Hand
Ctrl +, Văn bản ngang
Ctrl + Shft + U Huế / Độ bão hòa / Ánh sáng …
Ctrl + I Import…
Ctrl + F11 Chèn ký tự
M Điền tương tác
Ctrl + Down Micro nhích xuống
Ctrl + Trái Micro nhích trái
Ctrl + Phải Micro nhích phải
Ctrl + Up Micro nhích lên
N Hoa tiêu
Ctrl + N Mở trang Mới
PageDown Trang tiếp theo
Xuống Đẩy xuống
Trái Di chuyển sang trái
Phải Đẩy mạnh phải
Lên Nhẩy lên
Ctrl + O Mở…
Ctrl + J Tùy chọn …
Alt + Down Xuống dưới
Alt + Trái Sang trái
Alt + Phải Sang phải
Alt + Up Lên trên
Ctrl + V Dán
Shft + Chèn Dán
F12 Cây bút
Y Đa giác
Alt + F7 Vị trí
Trang lên Trang trước
Ctrl + P In…
Alt + Enter Tính chất
F6 Hình chữ nhật
Ctrl + Shft + Z Làm lại
Ctrl + W Làm mới Window
Ctrl + R Lặp lại
Alt + F8 Quay
Ctrl + Shft + S Lưu thành…
Ctrl + S Tiết kiệm…
Alt + F9 Tỉ lệ
Ctrl + A Chọn Tất cả các đối tượng
F10 Hình dạng
Zlt + F10 Kích thước
Shft + S Vẽ thông minh
Ctrl + Y Snap to Grid
Alt + Z Snap to Objects
Ctrl + F12 Kiểm tra chính tả…
A Xoắn ốc
Ctrl + Shft + D Bước và Lặp lại …
Ctrl + F3 Quản lý Biểu tượng
F8 Bản văn
Shft + PageDown Để trở lại lớp
Ctrl + End Để trở lại trang
Shft + PageUp Để Mặt trước của Lớp
Ctrl + Trang chủ Đến Mặt trận Trang
Ctrl + Space Chuyển trạng thái Pick
Shft + F9 Chuyển đổi chế độ xem
Ctrl + Z Hoàn tác
Alt + Backspace Hoàn tác
Ctrl + U Hủy nhóm
Ctrl + M Sử dụng dấu đầu dòng
Ctrl +. Văn bản dọc
Ctrl + F2 Trình quản lý View
Alt + F11 Visual Basic Editor …
Shft + F1 Đây là gì?
Z Thu phóng
F2 Zoom One-Shot
F3 Thu nhỏ
F4 Phóng to Fit
Shft + F4 Phóng to Trang
Shft + F2 Thu phóng đến Selection
Chỉnh sửa văn bản
Ctrl + B Đậm
Ctrl + E Tâm
Shft + F3 Thay đổi trường hợp …
Ctrl + Enter Cột / Ngắt khung
Ctrl + Delete Xóa ký tự sang phải
Ctrl + Delete Xóa từ sang phải
Alt + _ Em Dash
Ctrl + Shft + M Không gian
Alt + – En Dash
Ctrl + Shft + N Không gian
Alt + F3 Tìm văn bản …
Ctrl + Shft + F Danh sách phông chữ
Ctrl + Num2 Kích thước Phông Giảm
Ctrl + Num8 Tăng Kích thước Phông chữ
Ctrl + Shft + P Danh sách cỡ chữ
Ctrl + Num6 Kích thước phông Kích thước kết hợp tiếp theo
Ctrl + Num4 Kích thước Phông trước Kích thước Kết hợp Trước
Ctrl + Shft + W Danh sách Trọng lượng Phông chữ
Ctrl + H Lực lượng Giải trình
Ctrl + J Full Justify
Ctrl + Shft + H Danh sách Kích thước Phông chữ HTML
Ctrl + I Intalic
Ctrl + L Trái
Trang dươi Di chuyển xuống 1 khung
Xuống Di chuyển xuống 1 dòng
Ctrl + Down Di chuyển xuống 1 Đoạn
Đúng Di chuyển sang trái 1 ký tự
Ctrl + Phải Di chuyển sang trái 1 từ
Đúng Di chuyển bên phải 1 Caracter
Ctrl + Phải Di chuyển bên phải 1 Từ
Trang lên Di chuyển lên 1 khung
Lên Di chuyển lên 1 đường
Ctrl + Up Di chuyển lên 1 đoạn
Ctrl + Trang chủ Di chuyển đến Khởi đầu Khung
Nhà Di chuyển đến đầu hàng
Ctrl + PageUp Di chuyển đến phần đầu của văn bản
Ctrl + End Di chuyển đến cuối khung
Kết thúc Di chuyển đến cuối tuyến
Ctrl + PageDown Di chuyển đến cuối văn bản
Ctrl + Shft + – Dấu gạch nối không phá vỡ
Ctrl + – Dấu gạch nối không phá vỡ
Ctrl + R Đúng
Shft + PageDown Chọn Khung xuống 1
Shft + Down Chọn Down 1 Line
Ctrl + Shft + Xuống Chọn Xuống 1 Đoạn
Shify + Trái Chọn Còn lại 1 Caracter
Ctrl + Shft + Trái Chọn Trái 1 Từ
Shft + Phải Chọn đúng 1 Caracter
Ctrl + Shft + Right Chọn Ngay 1 Lời
Shft + PageUp Chọn Khung 1 Lên
Shft + Up Chọn lên 1 hàng
Ctrl + Shft + Up Chọn lên 1 Đoạn
Ctrl + Shft + Trang chủ Chọn để Khởi đầu Khung
Shft + Trang chủ Chọn để bắt đầu tuyến
Ctrl + Shft + PgUp Chọn để bắt đầu văn bản
Ctrl + Shft + Kết thúc Chọn để kết thúc khung
Shft + Kết thúc Chọn vào Cuối đường
Ctrl + Shft + PgDn Chọn để kết thúc văn bản
Ctrl + Shft + C Hiển thị ký hiệu không in
Ctrl + Shft + K Thủ đô nhỏ
Ctrl + Shft + S Danh sách kiểu
Ctrl + F10 Bản văn
Ctrl + U Gạch dưới
Ctrl + Shft + D Sử dụng Drop Cup
Ctrl + Alt + Space 1/4 Em Space

 

Nguồn: thuthuatmaytinh.vn

Add Comment