Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

EXCEL có hàng trăm hàng ngàn phím tắt rất hữu ích nhưng chúng ta khó mà nhớ hết để sử dụng được, đặc biệt là với những ai không sử dụng EXCEL thường xuyên, hàng ngày. Vì vậy, trong bài viết này, tôi đã chọn lọc ra top 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL.

Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

EXCEL là chương trình soạn thảo và tính toán vô cùng tiện lợi và phổ biến hiện nay. Hầu như ai sử dụng máy tính cũng từng dùng qua EXCEL. Và những người dùng chuyên nghiệp luôn sử dụng thành thạo những phím tắt thông dụng, hay nhất và quan trọng nhất của nó.

Tiêu chí để lựa chọn cho “hay nhất” và “quan trọng nhất” ở đây là:

  1. Mức độ tiện dụng khi sử dụng phím tắt
  2. Mức độ thường xuyên sử dụng

Tham khảo: Top 5 nhóm phím tắt thông dụng và hữu ích nhất trong EXCEL 2010

EXCEL có hàng trăm hàng ngàn phím tắt rất hữu ích nhưng chúng ta khó mà nhớ hết để sử dụng được, đặc biệt là với những ai không sử dụng EXCEL thường xuyên, hàng ngày. Dưới đây là top 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất mà mình thường xuyên dùng đến mỗi khi sử dụng EXCEL. Các bạn hãy ghi nhớ hết 20 phím tắt này để sử dụng và nâng cao skill level trong EXCEL của mình nhé.

Tổng hợp 20 phím tắt hay nhất và quan trọng nhất trong EXCEL

TT Phím tắt EXCEL Ý nghĩa
1 F4 hoặc Ctrl+Y Lặp lại thao tác vừa thực hiện
2 Ctrl + D Copy từ cell bên trên xuống cell đang chọn
3 Ctrl + R Copy từ cell bên trái sang cell đang chọn
4 F2 Hiệu chỉnh dữ liệu trong một cell
5 Alt + = Chèn công thức AutoSum
6 Ctrl + ; Cập nhật ngày tháng hôm nay (today)
7 Ctrl + Shift + : Nhập thời gian hiện tại (current time)
8 Ctrl + Shift + ”
hoặc Ctrl  + ’
Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
9 Ctrl + B Bật tắt chế độ đậm, không đậm
10 Ctrl + I Bật tắt chế độ nghiêng, không nghiêng
11 Ctrl + U Bật tắt chế độ gạch dưới
12 Ctrl + 1 Hiện hộp thoại chọn format cho cell
13 Ctrl + 5 Bật tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
14 Ctrl + 9 Ẩn dòng
15 Ctrl + Shift + ( Hiển thị dòng ẩn
16 Ctrl+K Chèn một Hyperlink
17 Ctrl + PageUp Chuyển sang sheet trước (áp dụng cho file có nhiều sheet)
18 Ctrl + PageDown Chuyển sang sheet sau (áp dụng cho file có nhiều sheet)
19 Ctrl + H Thay thế (Replace)
20 Ctrl+ F Tìm kiếm (Find / Search)

Chúc các bạn thành công !

Theo wikitipz

Add Comment