Cách khắc phục lỗi exceeds the upload max file size trong WordPress

Exceeds the upload max file size

Mặc định thì WordPress chỉ cho phép bạn upload file dung lượng tối đa 2MB (phiên bản 3.7.1), nên đôi khi bạn sẽ gặp khó khăn trong việc upload, đặc biệt là với các file Video, ebook, theme có dung lượng >10 MB.  Khi đó, bạn sẽ nhận được báo lỗi

The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini

Bài viết sau sẽ hướng dẫn bạn khắc phục lỗi trên bằng cách cấu hình trong WordPress để tăng giới hạn dung lượng file upload.

Để upload được những file có dung lượng lớn hơn 10MB lên host, hoặc là bạn phải upload gián tiếp (dùng FTP) hoặc là bạn phải cấu hình lại WordPress. Lưu ý, hãy backup một bản trước khi thực hiện  bất kỳ thay đổi nào.

Cách khắc phục lỗi exceeds the upload max file size trong WordPress
Cách khắc phục lỗi exceeds the upload max file size trong WordPress

Có 3 cách cấu hình trong WordPress để tăng giới hạn dung lượng file upload:

 • Cấu hình trong file .HTACCESS
 • Cấu hình trong file Functions.php
 • Sửa file PHP.INI

Tăng giới hạn dung lượng file upload bằng cách sửa file .HTACCESS

Mở file .HTACCESS trong thư mục root trên host của bạn rồi thêm đoạn code sau vào:

php_value upload_max_filesize 200M
php_value post_max_size 200M
php_value max_execution_time 300
php_value max_input_time 300

Lưu ý: Có thể thay 200M bằng con số theo ý của bạn !

Tăng giới hạn dung lượng file upload bằng cách sửa file PHP.INI

Thông thường thì file PHP.INI chưa có sẵn (trong thư mục root), khi đó bạn có thể tạo một file với tên như trên bằng chương trình Notepad sẵn có của Windows và thêm đoạn code sau:

upload_max_filesize = 200M
post_max_size = 200M
max_execution_time = 300

Tăng giới hạn dung lượng file upload bằng cách sửa file FUNCTIONS.PHP

Bạn mở file Functions.php trong thư mục  /wp-content/themes/ Thêm hiện tại, rồi thêm đoạn mã sau:

@ini_set( ‘upload_max_size’ , ‘200M’ );
@ini_set( ‘post_max_size’, ‘200M’);
@ini_set( ‘max_execution_time’, ‘300’ );

Mình đã thử thành công bằng cả 3 cách trên với WordPress phiên bản 3.7.1

Enjoy!

Thủ thuật máy tính

Comments

  1. Sử dụng máy tính

   Reply

   Chuẩn đó bạn, sửa function.php tốt nhất nhưng hơi phức tạp, nhiều người ko muốn động vào code nhiều!

  1. Sử dụng máy tính

   Reply

   Đặt php.ini vào thư mục root của website đôi lúc mình thấy ko hiệu quả. Mà phải sửa file php.ini ở thư mục root của PHP (tùy vào phiên bản Linux mà vị trí thư mục này khác nhau). Nếu bạn dùng shared host thì bạn nên sử dụng cách thứ 2 (sửa HTACCESS) cho đơn giản nhé.

 1. mở file Functions.php trong thư mục /wp-content/themes/ này ở đâu vậy ạ? sao e hk thấy nó???

  Chi tiết: Cách khắc phục lỗi exceeds the upload max file size trong WordPress | Thủ thuật máy tính

  1. Sử dụng máy tính

   Reply

   Bạn vào thư mục chứa themes hiện hành (themes đang active trên site của bạn). Thường thì functions.php nằm ở thư mục Gốc của themes

Add Comment