Cài đặt Magento 2 trên HocVPS Script

Magento là một mã nguồn mở được xây dựng bằng PHP trên nền tảng Zend Framework giúp tạo lập và phát triển các website thương mại điện tử. Ra mắt ngày 31/3/2008, Magento được phát triển bởi Varien và thuộc quyền sở hữu của Magento Inc. Magento được xây dựng theo kiến trúc module đồng thời cơ sở dữ liệu dựa trên mô hình EAV (entity – attribute – value).

1. Tổng quát về Magento

Hiện nay, Magento phát hành 2 phiên bản song song:

 • MagentoCE Comunity Edition – Phiên bản Magento hoàn toàn miễn phí.
 • MagentoEE Enterprise Edition – Phiên bản Magento thương mại, chuyên nghiệp, tích hợp các tính năng mạnh mẽ nhất dành cho các website thương mại điện tử lớn.

Vượt qua giới hạn của một mã nguồn mở miễn phí, Magento có được hàng loạt những tính năng hữu ích như:

 • Quản lý sản phẩm với nhiều tùy chọn như hình ảnh, nhận xét/đánh giá sản phẩm, danh mục yêu thích…
 • Quản lý category dễ dàng với tìm kiếm và chọn lọc sản phẩm theo category.
 • Quản lý kho: dễ dàng quản lý sản phẩm còn lại trong kho, lượng nhập/xuất/tồn.
 • Quản lý khách hàng: tiện lợi và đầy đủ với tình trạng tài khoản, lịch sử giao dịch, danh mục ưu thích, địa chỉ, giỏ hàng. Ngoài ra còn có các tính năng, hình thức để liên hệ và chăm sóc khách hàng với phiếu giảm giá, khuyến mại…
 • Thanh toán: tích hợp nhiều phương thức như thẻ tín dụng, PayPal, Google Checkout, hỗ trợ các module thanh toán bên ngoài như CyberSource, ePay, eWAY và nhiều hơn thế.
 • Công nghệ tìm kiếm nhanh chóng, thân thiện. Hệ thống ngôn ngữ và đơn vị tiền tệ đa dạng, phục vụ nhiều quốc gia
 • Thống kê, phân tích và báo cáo: tích hợp với dịch vụ Google Analytics và nhiều công cụ thống kê/báo cáo khác.
 • Đồng bộ nhanh chóng dữ liệu phần mềm với một website hoàn toàn mới qua addon.

Bên cạnh đó, Magento có một cộng đồng cả người dùng và nhà phát triển lớn, đã góp phần rất nhiều vào sự phát triển chung. Magento Marketplace là một kho ứng dụng addon lớn, bao gồm cả miễn phí và thương mại, cho phép bạn nâng cấp website thương mại điện tử với rất nhiều dịch vụ của cả bên thứ 3 và cả từ nhà phát triển hệ thống.

2. Yêu cầu hệ thống

Để sử dụng Magento, hệ thống bạn cần đáp ứng những yêu cầu sau:

 • Hệ điều hành: Linux x86-64(RHEL, CentOS, Ubuntu, Debian…).
 • RAM: tối thiểu 2GB RAM. Bạn có thể sử dụng SWAP nếu hệ thống nhỏ hơn 2GB RAM.
 • Webserver: Apache 2.2/2.4 hoặc Nginx 1.8 trở lên.
 • Database: MySQL 5.6 trở lên. MariaDB hoặc Percona đều tương thích với Magento do có hỗ trợ MySQL 5.6 APIs.
 • PHP: chỉ hoạt động trên PHP 5.6.5–5.6.x, 7.0.2, 7.0.4, 7.0.6–7.0.x.
 • Các PHP extensions yêu cầu: curl, gd, ImageMagick (6.3.7 trở lên), intl, mbstring, mcrypt, mhash, openssl, PDO/MySQL, SimpleXML, soap, xml, xsl, zip. Nếu sử dụng MagentoEE thì cài thêm bc-math. Nếu dùng PHP 7 thì cài thêm json và iconv. Ngoài ra, nên cài đặt thêm PHP_Xdebug 2.2.0 và PHPUnit 4.1 trở lên.
 • Composer: phiên bản ổn định mới nhất 1.4.2.
 • Các kĩ thuật cache: sử dụng PHP OPcache. Bên cạnh đó, có thể sử dụng Redis 3.0 hoặc Varnish 3.5 trở lên để page caching. Sử dụng Redis hoặc Memcached để session storage.

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn cài đặt MagentoCE 2.1.7 trên VPS CentOS 6×64, 2GB RAM, cài đặt HocVPS Script (có sẵn Nginx 1.12.0, PHP 7.0.21 và MariaDB 10.0.31) với domain hocvps.com.

3. Cài đặt hệ thống

– Cập nhật hệ thống lên CentOS 6.9 (Final). Thiết lập SWAP nếu cần thiết.

# yum -y upgrade
 # cat /etc/*-release
 CentOS release 6.9 (Final)

– Cài đặt HocVPS Script phiên bản mới nhất với PHP 7.0 (port HocVPS Admin 2017)

# curl -sO https://hocvps.com/install && bash install

– Cài đặt các PHP extensions cần thiết.

# yum install ImageMagick ImageMagick-devel
 # yum install php-intl php-soap php-xmlrpc php-xdebug php-devel php-imagick

– Chỉnh sửa cấu hình PHP-FPM bằng cách thêm đoạn sau vào cuối /etc/php-fpm.d/www.conf nếu chưa có

; Set data paths to directories owned by process user
 php_value[session.save_handler] = files
 php_value[session.save_path]  = /var/lib/php/session
 php_value[soap.wsdl_cache_dir] = /var/lib/php/wsdlcache
 

– Chỉnh sửa cấu hình PHP tại /etc/php.d/00-hocvps-custom.ini

memory_limit = 756M

– Cài đặt PHP Composer

# curl -sS https://getcomposer.org/installer | php
 # mv composer.phar /usr/local/bin/composer

Kiểm tra lại

# composer -v
  ______
  / ____/___ ____ ___ ____ ____ ________ _____
 / /  / __ / __ `__ / __ / __ / ___/ _ / ___/
 / /___/ /_/ / / / / / / /_/ / /_/ (__ ) __/ /
 ____/____/_/ /_/ /_/ .___/____/____/___/_/
           /_/
 Composer version 1.4.2 2017-05-17 08:17:52

– Cấu hình Nginx cho domain cài đặt Magento, thay toàn bộ nội dung bằng đoạn dưới:

# nano /etc/nginx/conf.d/hocvps.com.conf
upstream fastcgi_backend 
 server 
 server static
 server 

Chú ý: Trong trường hợp này, Magento 2 cài đặt với domain hocvps.com, thư mục website lưu tại /home/hocvps.com/public_html/ và port HocVPS Admin là 2017. Phần bôi đỏ các bạn sửa cho phù hợp hệ thống của mình nhé. Có thể copy toàn bộ rồi thay hocvps.com bằng domain của bạn.

Nếu cài Magento trên site khác site chính HocVPS hoặc sử dụng hệ thống khác HocVPS thì bỏ phần block port HocVPS.

Sau đó, bạn khởi động lại Nginx và PHP-FPM :

# service nginx restart
 Stopping nginx:                      [ OK ]
 Starting nginx:                      [ OK ]
 # service php-fpm restart
 Stopping php-fpm:                     [ OK ]
 Starting php-fpm:                     [ OK ]
 

4. Cài đặt Magento

– Tải Magento 2 Community Edition phiên bản mới nhất 2.1.7. Bạn có thể tải từ Magento Tech Resources hoặc sao chép từ Magento 2 Github repository .

Trong trường hợp này, mình tải Magento 2 từ Magento Tech Resources với file nhận được là Magento-CE-2.1.7-2017-05-30-01-54-40.tar.gz

Lưu ý: Với Magento 2 Github repository, bạn chỉ có thể thể sử dụng dạng Developer Mode – dành cho nhà lập trình ứng dụng, không thể mở gian hàng, đặt hàng…

– Upload Magento 2 lên VPS, đặt tại thư mục website, ví dụ/home/hocvps.com/public_html. Có thể sử dụng sFTP qua Bitvise/FileZilla để upload.

– Giải nén toàn bộ nội dung. Như vậy, thư mục Magento 2 tại /home/hocvps.com/public_html/

# cd /home/hocvps.com/public_html
 # tar -xzvf Magento-CE-2.1.7-2017-05-30-01-54-40.tar.gz
 

– Tạo database với lệnh hocvps menu 8)Tao Database.

– Phân Quyền Webserver cho Magento 2 với lệnh hocvps menu 14) Phan Quyen Webserver.

– Tiến hành cài đặt Magento 2 bằng dòng lệnh hoặc giao diện web. Mình sẽ hướng dẫn cài đặt bằng giao diện web. Truy cập đường dẫn domain.com/setup để cài đặt Magento 2 lần lượt từng bước:

Nhấn chọn Agree and Setup Magento

Bước 1: Readiness Check – Kiểm tra yêu cầu hệ thống. Đảm bảo yêu cầu bạn nhấn Next

Bước 2: Add A Databse – Điền thông tin Database đã tạo

Bước 3: Web Configuration – Cấu hình Magento Website. Bạn nhập Website URL và Admin URL. Hiện tại chưa cài đặt SSL nên các bạn không chọn HTTPS

Bước 4: Customize Your Store – Cấu hình gian hàng, bao gồm múi giờ, đơn vị tiền tệ và ngôn ngữ.

Bước 5: Create Admin Account – Tạo lập tài khoản Admin

Bước 6: Install – Cấu hình hoàn tất, bạn nhấn Install Now để cài đặt

Cài đặt hoàn thành, bạn lưu lại các thông tin đăng nhập cùng Enryption Key. Magento sử dụng Enryption Key để mã hóa các thông tin quan trọng như thẻ tín dụng, tài khoản đăng nhập trang quản lý, nội dung CAPTCHA…

– Xoá quyền ghi tại thư mục app/etc:

chmod ugo-w /home/hocvps.com/public_html/app/etc

– Thiết lập Magento Crontab

# EDITOR=nano crontab -u nginx -e

Điền đoạn dưới và lưu lại (nhớ sửa nội dung cho phù hợp hệ thống của bạn)

* * * * * /usr/bin/php /home/hocvps.com/public_html/bin/magento cron:run | grep -v "Ran jobs by schedule" >> /home/hocvps.com/public_html/var/log/magento.cron.log
 * * * * * /usr/bin/php /home/hocvps.com/public_html/update/cron.php >> /home/hocvps.com/public_html/var/log/update.cron.log
 * * * * * /usr/bin/php /home/hocvps.com/public_html/bin/magento setup:cron:run >> /home/hocvps.com/public_html/var/log/setup.cron.log
 

Như vậy, bạn đã cài đặt thành công Magento 2 trên hệ thống HocVPS Script. Bạn có thể truy cập hệ thống và sử dụng.

Giao diện Magento Storefront.

Giao diện Magento Admin

Chúc các bạn thành công.

Nguồn: https://hocvps.com/cai-dat-magento-2/

Add Comment