Đăng nhập, đổi mật khẩu WIFI, giới hạn WIFI

Những thủ thuật cơ bản dành cho người sử dụng Modem GPON của các nhà mạng FPT, Viettel, VNPT như đăng nhập, đổi mật khẩu WIFI, giới hạn WIFI theo địa chỉ MAC.

Hiện nay, công nghệ GPON đều được các nhà mạng như FPT, Viettel, VNPT áp dụng. Vậy làm sao để sử dụng một Modem GPON ? Thuthuattienich.com sẽ hướng dẫn bạn chi tiết nhất có thể.

Thủ thuật cách sử dụng Modem Gpon toàn tập

1. Đăng nhập Modem Gpon

Trên trình duyệt web, mở trang quản trị Modem Gpon theo địa chỉ mặc định là  192.168.1.1  (http://192.168.1.1/) hoặc sử dụng địa chỉ IP của Modem (xem trong hợp đồng hoặc hỏi tổng đài).

Tên đăng nhập và mật khẩu mặc định đều là admin nếu chưa bị thay đổi (lưu ý tên đăng nhập không thể thay đổi, chỉ có thể là: admin)

  • Tên đăng nhập:  admin 
  • Mật khẩu:  admin 

Đăng nhập Modem Gpon

2. Đổi mật khẩu đăng nhập Modem Gpon

Khuyên làm sau khi đăng nhập được modem Gpon vì bất kỳ người nào sử dụng được mạng của bạn cũng có thể đăng nhập trang quản trị modem Gpon với thông tin đăng nhập như ở trên.

Tại trang quản trị Modem Gpon bạn chọn Maintain -> Password. Nhập các thông tin để thay đổi mật khẩu đăng nhập bao gồm:

  • Original Password: Mật khẩu cũ (nếu chưa đổi bao giờ thì là admin)
  • New Password: Mật khẩu mới
  • Re-enter Password: Nhập lại mật khẩu mới
  • Prompt Message: Tin nhắn gợi ý mật khẩu (ai cũng có thể thấy – có thể nhập hoặc không)

Sau khi nhập xong các thông tin trên, bạn nhấn nút  Save  để lưu lại thay đổi.

Lưu ý: Có thể sau khi bạn nhấn nút Save sẽ có gì xảy ra nhưng mật khẩu của bạn đã được thay đổi rồi đó.

Đổi mật khẩu đăng nhập Modem Gpon

3. Xem những thiết bị nào đang sử dụng mạng internet của bạn

Bạn xem tất cả các thiết bị đang sử dụng mạng internet của bạn (bao gồm tên, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, kiểu kết nối và uptime) trong phần  Status -> Lan Status .

Xem tất cả các thiết bị đang sử dụng mạng internet của bạn (bao gồm tên, địa chỉ MAC, địa chỉ IP, kiểu kết nối và uptime)

Hoặc chỉ xem các thiết bị đang sử dụng Wifi (bao gồm địa chỉ MAC) trong phần  Status -> Wireless Client .

Xem các thiết bị đang sử dụng Wifi (bao gồm địa chỉ MAC)

4. Thay đổi tên và mật khẩu Wifi modem Gpon

Để thay đổi tên và mật khẩu wifi phát từ modem Gpon bạn chọn  Network -> Wifi .

  • Thay đổi tên Wifi trong phần SSID Name.
  • Thay đổi mật khẩu Wifi trong phần WPA key.

Sau khi thay đổi, bạn nhấn nút  Save  để lưu lại.

Lưu ý: Có thể sau khi bạn nhấn nút Save sẽ có gì xảy ra nhưng mật khẩu của bạn đã được thay đổi rồi đó.

>>> Tổng hợp những phần mềm phát wifi tốt nhất hiện nay

Thay đổi tên và mật khẩu Wifi modem Gpon

5. Khởi động lại Modem từ xa, không cần rút dây hay nhấn nút cứng trên Modem

Để khởi động lại Modem, bạn chọn  Maintain -> Reboot Device  -> sau đó nhìn sang bên phải nhấn nút  Reboot .

Khởi động lại Modem từ xa, không cần rút dây hay nhấn nút cứng trên Modem

6. Chỉ cho phép một số thiết bị truy cập mạng – cả mạng dây và Wifi (sử dụng địa chỉ MAC)

Lưu ý: Bắt buộc phải làm theo hướng dẫn của mình nếu không muốn bị mất quyền truy cập chính mạng của mình. Đừng bao giờ để bị rơi vào tình huống Bật Enable Mac Filter rồi nhấn nút Save mà chưa thêm chính địa chỉ Mac của mình vào danh sách White List.

Tại trang quản trị Gpon bạn chọn  Security -> Mac Filter  trong menu bên trái.

Sau đó nhìn sang bên phải chọn  Deny  trong phần  Default Policy  (Deny ở đây nghĩa là từ chối tất cả các thiết bị truy cập internet của bạn trừ các thiết bị có trong danh sách White List – yêu cầu mật khẩu nếu có cài đặt). Tiếp đến nhập địa chỉ MAC thiết bị bạn cho phép truy cập vào phần  Mac address . Chọn  White  trong phần  Mac Filter Mode . Nhấn nút  Add  để thêm địa chỉ Mac đó vào danh sách. Tiếp tục thêm các địa chỉ Mac khác theo hướng dẫn  4 & 6 .

Sau khi liệt kê hết các địa chỉ Mac cho phép truy cập bạn tích vào phần  Enable Mac Filter . Rồi nhấn nút  Save  để lưu lại thay đổi.

Chỉ cho phép một số thiết bị truy cập mạng - cả mạng dây và Wifi (sử dụng địa chỉ MAC)

7. Không cho phép thiết bị nào đó truy cập mạng – cả mạng dây và Wifi (sử dụng địa chỉ MAC)

Cách này thì làm ngược lại với phần 6.

Trong trang quản trị của Modem Gpon, bạn chọn  Security -> Mac Filter .

Nhìn sang bên phải chọn  Accept  trong phần  Default Policy  (Accept ở đây nghĩa là cho phép tất cả các thiết bị truy cập internet của bạn (yêu cầu mật khẩu nếu có cài đặt) trừ các thiết bị có trong danh sách Black List). Nhập địa chỉ Mac vào phần  Mac Address Filter . Sau đó chọn  Black  trong phần  Mac Filter Mode . Tiếp đó nhấn nút  Add  để thêm địa chỉ Mac vừa nhập vào danh sách Black List. Nhập thêm các địa chỉ Mac khác bạn muốn chặn truy cập internet của bạn theo bước  4 & 6 .

Sau khi nhập xong các địa chỉ Mac muốn chặn, bạn tích vào phần  Enable Mac Filter  rồi nhấn nút  Save  để lưu lại thay đổi.

Không cho phép thiết bị nào đó truy cập mạng - cả mạng dây và Wifi (sử dụng địa chỉ MAC)

Chúc các bạn có thêm nhiều kiến thức bổ ích!

Không có bài viết liên quan.

Nguồn: http://thuthuattienich.com/thu-thuat-internet/modem-gpon/

Add Comment