CHỦ ĐỀ: Administrator

Làm thế nào để Đổi tên tài khoản Administrator trong Windows

Như hầu hết các bạn đã biết, Windows bằng cách mặc định có một tài khoản quản trị với cùng một tên chính xác “Administrator”. Tài khoản quản trị này là vượt trội so với tất cả các tài khoản người dùng khác trong hệ thống Windows của bạn và sử dụng nó, bạn có…

Lên đầu trang