CHỦ ĐỀ: Shake

Có rất nhiều thủ thuật nhỏ trong Windows bao gồm cả một người bạn đồng hành tiện dụng cho tính năng màn hình hiển thị được  gọi là Aero Shake. ‘Aero Shake’ là gì? Lần đầu tiên giới thiệu với hệ điều hành Windows 7 và có sẵn trên tất cả các phiên bản của…

Lên đầu trang