Cách xác định tại sao Google Chrome đang sử dụng rất nhiều bộ nhớ hoặc CPU

Thật không may, rất phổ biến khi tìm thấy các phần mở rộng Chrome độc ​​hại, các tiện ích mở rộng được thiết kế kém hoặc khả năng kiếm tiền từ gia tăng khiến Google Chrome sử dụng quá nhiều CPU hoặc bộ nhớ trên máy tính. Điều này có thể làm cho Chrome và Windows trở nên chậm, đóng băng hoặc sụp đổ.Khi điều này xảy ra, nếu bạn nhìn vào Windows Task Manager, bạn sẽ thấy rằng chrome đang sử dụng rất nhiều CPU hoặc bộ nhớ như hình dưới đây.
 Windows Task Manager

Windows Task Manager

Thật may mắn, Google đã đưa vào Chrome một tiện ích được gọi là Trình quản lý tác vụ Chrome cho phép bạn xem bộ nhớ và CPU đang sử dụng chương trình, tiện ích và trang web Chrome cụ thể bao nhiêu. Điều này sau đó có thể được sử dụng để tìm các phần mở rộng có vấn đề hoặc các trang web cần được gỡ cài đặt hoặc tránh.

Để mở Trình quản lý tác vụ của Google, đầu tiên nhấp vào  nút Cài đặt Nút Cài đặt, sau đó chọn  Công cụ khác và cuối cùng nhấp vào Trình quản lý Tác vụ như được hiển thị bên dưới .

Mở Trình quản lý Tác vụ của Google

Mở Trình quản lý Tác vụ của Google

Khi Trình quản lý Tác vụ mở ra, nó sẽ hiển thị danh sách tất cả các Tab, mở rộng và quy trình đang được Chrome sử dụng. Đối với mỗi mục sẽ có thông tin như số lượng CPU đang được sử dụng, số lượng bộ nhớ đang được sử dụng, ID Quá trình của nó và hoạt động của mạng hiện tại.

Trinh quan ly tac vu Chrome

Trình quản lý tác vụ Chrome

Ví dụ, trong hình trên chúng ta thấy một phần mở rộng được gọi là SafeBrowse sử dụng 59MB bộ nhớ và 48,4% CPU của máy tính. Bộ nhớ không phải là quá khủng khiếp, nhưng để sử dụng một nửa công suất CPU của máy tính sẽ gây ra sự suy giảm mạnh mẽ trong Windows.

Vì chúng ta không muốn cài đặt phần mở rộng sử dụng quá nhiều sức mạnh CPU của máy tính, phần mở rộng nên được gỡ bỏ.

Như bạn có thể thấy Trình quản lý tác vụ Chrome là một tiện ích hữu ích để xác định những tiện ích hoặc trang web nào đang gây ra vấn đề để chúng có thể tránh được trong tương lai.

Nguồn: https://thuthuatmaytinh.vn/thu-thuat-internet/cach-xac-dinh-tai-sao-google-chrome-dang-su-dung-rat-nhieu-bo-nho-hoac-cpu/

Add Comment